Kaji Selidik Rundingan Awam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2020 kini ditutup secara rasmi.

Terima Kasih kerana berminat untuk menyertai tinjauan ini.

The EPF Public Consultation Survey 2020 is now officially closed.

Thank you for your interest in participating in this survey.