MEMBANTU AHLI MENCAPAI

MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

Pilih bahasa: Bahasa Malaysia | English
Pilih bahasa: Bahasa Malaysia | English
© KWSP 2020 | Hak cipta terpelihara.
Hello semua!

KWSP bermatlamat untuk membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik. Simpanan KWSP anda akan menjadi salah satu sumber kewangan utama semasa persaraan atau hari tua anda.

Tujuan kaji selidik ini adalah untuk membantu kami merangka dan menambahbaik Skim KWSP.

Ia TERBUKA KEPADA SEMUA warganegara Malaysia dan bukan warganegara yang bekerja di Malaysia. Kami menjemput semua ahli dan bukan ahli KWSP termasuk pekerja sektor swasta dan kerajaan, pekerja sektor tidak formal, pemilik perniagaan, pelajar, pesara, warga emas, dan pekerja asing untuk memberi maklumbalas menerusi kaji selidik ini.

Maklum balas anda adalah sangat bernilai untuk kami dalam menambahbaik Skim KWSP supaya ia relevan untuk masa depan anda.

Pemberitahuan: Semua maklumat adalah untuk kegunaan KWSP dan perlindungan identiti responden adalah terjamin mengikut peruntukan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDP).

© KWSP 2020 | Hak cipta terpelihara.